KOMPLEXNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA

CO JE KOMPLEXNÍ FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOHÉ APARÁTU?

  • Vyšetření měkkých i pevných tkání, centrální nervové soustavy a jejich propojení.

Z ČEHO SE SE FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA SKLÁDÁ?

  • Vstupní anamnéza
  • Statické vyšetření - palpace
  • Testy svalového zkrácení - testy flexibility
  • Testy kloubních rozsahů - testy mobility
  • Manuální svalové testy na svalovou sílu
  • Testy hypermobility


K ČEMU JE  FUNKČNÍ DIGNOSTIKA?

  • Zjištění funkce, stavu a omezení stavu pohybového aparátu - stav síly, pohyblivosti v jednotlivých kloubních oblastech, asymetrií a svalové nerovnováhy
  • Možné zjištění příčiny určitého problému, bolesti či dráždění
  • Stanovení tréninkového/ nápravného plánu